Organizing Committee

Organizers:
Voronezh State University
Steklov Mathematical Institute of the Russian Academy Of Sciences
Lomonosov Moscow State University
JSC «NII LM»
JSC «Chemical Automatics Design Bureau»

Organizing Committee:

Chairman: Yendovitsky D.A., professor, rector of Voronezh State University;

Co-chairs:

 • Maslov V.P., academician of RAS,
 • Kostin V.A., professor;

Vice-Chairmen:

 • Burlutskaya M.Sh.
 • Valyukhov S.G.
 • Gorokhov V.D.
 • Semenov E.M.

Members of organizing committee:

 • Alkhutov Y.A.
 • Arutyunov A.V.
 • Gliklikh Yu. E.
 • Glushko A.V.
 • Golubinsky A.N.
 • Zvyagin V.G.
 • Kamensky M.I.
 • Kozhanov A.I.
 • Kornev S.V.
 • Kretinin A.V.
 • Liakhov L. N.
 • Novikov I.Ya.
 • Orlov V. P.
 • Sabitov K.B.
 • Fomenko T.N.
 • Yumagulov M.G.

Program committee:

Chairman: Fomenko A.T., academician of the RAS, (Moscow);

Program committee members:

 • Vedyushkina V.V. (Moscow)
 • Virchenko Yu.P. (Belgorod)
 • Goldman M.L. (Moscow)
 • Lomov I.S. (Moscow)
 • Mukhamadiev E.M. (Vologda)
 • Obukhovsky V.V. (Voronezh)
 • Piskarev S.I. (Moscow)
 • Pyatkov S.G. (Khanty-Mansiysk)
 • Rajabov N.R. (Dushanbe)
 • Ryazhskikh V.I. (Voronezh)
 • Semenov V.V. (Kyiv)
 • Semenov M.E. (Voronezh)
 • Soldatov A.P. (Belgorod)
 • Surnachev M.D. (Moscow)
 • Fedorov V.E. (Chelyabinsk)
 • Yagola A.G. (Moscow)
 • Kostin D.V. (Voronezh), scientific secretary