Organizers

Organizers:
Voronezh State University
Steklov Mathematical Institute of the Russian Academy Of Sciences
Lomonosov Moscow State University
JSC «Turbonasos»

Organizing committee:

Chairman: Endovickij D.A., Professor, Rector of Voronezh State University;

Co-chairs:

 • Maslov V.P., academician of RAS,
 • Kostin V.A., professor;

Vice Chairmen:

 • Baev A.D.
 • Valyuxov S.G.
 • Semenov E.M.

Members of organizing committee:

 • Alxutov Yu.A.
 • Arutyunov A.V.
 • Gliklix Yu.E.
 • Glushko A.V.
 • Zvyagin V.G.
 • Kamenskij M.I.
 • Kozhanov A.I.
 • Kozyakin V.S.
 • Kornev S.V.
 • Kostin A.V.
 • Krasnoselskij A.M.
 • Kretinin A.V.
 • Lyaxov L.N.
 • Novikov I.Ya.
 • Orlov V.P.
 • Pryadko I.N.
 • Rachinskij D.
 • Sabitov K.B.
 • Fomenko T.N.
 • Yumagulov M.G.
 • Kravchenko, V.V. (México)

Program committee:

Chairman: Fomenko A.T., academician of RAS, (Moskva);

Program committee members:

 • Vedyushkina V.V. (Moskva)
 • Virchenko Yu.P. (Belgorod)
 • Goldman M.L. (Moskva)
 • Kadmenskij S.G. (Voronezh)
 • Muxamadiev E.M.(Vologda)
 • Obuxovskij V.V. (Voronezh)
 • Piskarev S.I. (Moskva)
 • Povetko V.N. (Voronezh)
 • Perov A.I. (Voronezh)
 • Pyatkov S.G. (Xanty-Mansijsk)
 • Ryazhskix V.I. (Voronezh)
 • Soldatov A.P. (Belgorod)
 • Surnachev M.D. (Moskva)
 • Fyodorov V.E. (Chelyabinsk)
 • Kostin D.V. (Voronezh), scientific secretary